Kerken, monumenten en andere Historische gebouwen

De komende jaren gaan er meer en meer kerken een nieuwe bestemming krijgen of verkocht worden.    Het herbestemmen van kerken heeft voor- en tegenstaanders maar lege kerken hebben ook geen nut.   Deze prachtige gebouwen kunnen met het nodige Licht, Geluid en Video opgewardeerd worden tot bijvoorbeeld een volwaardige locatie voor diverse evenementen.   Bedrijfsfeestjes, Product voorstellingen, Huwelijksfeesten, enz....   DMXShop en  DMXRent kan zowel zorgen voor tijdelijke als permanente installaties.   Wij zorgen voor zowel het ontwerp, installatie als ook het onderhoud van deze installaties.      

Concert in de vroeger Kerk (Marca)

In Maarkedal is de vroegere kerk omgevormd in een multifunctionele cultuurtempel voor bijvoorbeeld een optreden, concert of voordracht.   DMXRent zorgde ondermeer voor het nodige geluid, licht en videoprojectie tijdens concerten rond de herdenking van de 2de wereldoorlog.